(SuperBat) One Day Dj (Ch.6)

Bonus ngoại truyện của Dj, chương tiếp theo vẫn đang bí nên mọi người thông cảm chờ thêm một thời gian ha :3

 
(more…)

Advertisements