Tỳ Tửu

(Tỳ Tửu) One shot

Trời mưa rảnh rỗi nên vẽ 1 cái one shot về CP đáng iu này, mong mina ủng hộ nè :3   To be continued :)))

Advertisements