Arts · Tỳ Tửu

(TỳTửu) Doodle 1

"Nhà em có bán rượu không mà nói chuyện với em anh say quá..." Ta nói vừa vẽ Tỳ Tửu vừa nghe bài này thật high quá =))  

Advertisements