Uncategorized

Password

Gợi ý mật khẩu :

– Mật khẩu gồm  11 kí tự : 9 chữ cái và 2 con số

– Tên của cp chính trong bài post và độ tuổi thích hợp của bài post

– Không ghi hoa, không dấu cách, viết liền nhau.

Hint:  s***r**tr18

Nếu mn không tìm được pass có thể ib hỏi mị trên Facebook :3 hoặc trên wattpad nhé ❤

If you can’t find the password, you can leave a message on Facebook to ask me the password 🙂

Have a nice day ~ 🙂

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s