Tỳ Tửu

(TỳTửu) Doodle 4

Chợt nhận ra mình vẽ máy quá tệ ;;v;;   Có ai muốn thế chỗ Tỳ hơm =))

Advertisements