ClarkKent

(SuperBat) Doodles 60

Dạo nì lười up bài ghê, xin lỗi các tình iu nha

Có lẽ do tương tác ít nên lâu lâu mị cũng nản lắm 😦

(more…)

Advertisements