Arts · Tỳ Tửu

(TỳTửu) Doodle 1

“Nhà em có bán rượu không mà nói chuyện với em anh say quá…” Ta nói vừa vẽ Tỳ Tửu vừa nghe bài này thật high quá =))

 

11

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s