Superbat

(SuperBat) One Day Dj (Ch.6)

Bonus ngoại truyện của Dj, chương tiếp theo vẫn đang bí nên mọi người thông cảm chờ thêm một thời gian ha :3

 

361.jpg

Advertisements

One thought on “(SuperBat) One Day Dj (Ch.6)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s