Superbat

(SuperBat) One Day DJ (Ch.4)

Hên cho thầy là thầy còn nhỏ , gặp lúc lớn mà láo vậy là ăn kryptonite nha thầy :v

Advertisements