(SuperBat) Doodles 36

Chào năm mới mọi người =)))

Hy vọng sang năm mị sẽ siêng up hình nhìu hơn cho mn ha :*

Tiện thể đây không biết mn ăn tết có vui hok nạ?

Riêng mị thì chắc cũng tăng 5 kg rồi đấy =)))

Cân nặng của các nàng thì sao nà ? :v

 

156

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s