Superbat

(SuperBat) Doodles 27

Em đi đón người iu đi chơi Giáng Sinh, cơ mà lần này khó bảo toàn tánh mạng rồi các bác ạ =)))

 

77

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s